SKApínam

autor:: IKPi

rubrika:: poezia

Nehybne stáť
Na mieste
Nepohnúť sa
Len tak
Zostarnúť
Neurobiť nič
Žiaden pohyb
Dopredu či dozadu
Doľava či doprava
Len tak
Civieť naokolo
A potom si spomenúť
Prečo vlastne civím
Zarazený s gembou naširoko
Len tak
Umrieť
Nezanechať nič
Len táto báseň zostane
Ako svedectvo
Po prečítaní ktorej
Zistíte
Že som tu nestál zbytočne
Ale pre vás
Prečo?
Len tak
Aspoň som nesedel na riti
A nič nerobil

napísanísané:: 24.11.2008

prečítalo:: 681 ludí