úsudok o predsudku

autor:: Ikpi

rubrika:: haluze/blbosti

Na oko (ne)vidím, na ucho (ne)počujem
z citového hľadiska rozboru posudzovania sa (ne)cítim
scestné myslenie, každodenný (ne)poriadok
hypotéza, (ne)rozumiem
určitými experimentálnymi pokusmi všeobecného rozboru verifikácie
(ne)chápanie (ne)chápaného (ne)pochopenia
každý vnímame svet inak, každý vnímame inak, inak vnímame každý, tento svet je pre každéhoh inak chápateĺný
reakcia akcie je potrebná k riešeniu odvodenia úvahy o myslení
forma riešenia problému je (ne)konečná
takto formulovaný postup (ne)súhlasí so všetkými
Overenie pokusom je mylné, metóda, pokus, kritéria pravdy
Posudzovanie-obal knihy nie vždy súvisi s obsahom
(ne)vadí mi iný názor, iná farba, orientácia
(ne)vadí mi iný názor, iná farba, orientácia
(ne)vadí mi iný názor, iná farba, orientácia
slepota-skutočnosť-predsudky-vrodenosť
...

napísanísané:: 9.4.2008

prečítalo:: 1052 ludí