Pôrod

autor:: hamandeggs[hemendex]

rubrika:: poviedky

Jar. Nikde nie je tráva. Idem rodiť. Voda už zo mňa vytiekla. Pôrody už povolili. Ja prežijem. Pred rokom by som šla pri prvých známkach pôrodu do plynu.

Cyklón B je granulovaná kremelina nasýtená kyanovodíkom, z ktorej sa po otvorení obalu začne uvoľnovať plynný kyanovodík (HCN). V septembri 1941 začali experimenty s Cyklónom B v koncentračnom tábore Osvienčim, pri prvom experimente 3. septembra 1941 otrávili 600 sovietskych vojakov. Šesť menších plechovíc stačí na umŕtvenie 1000 ľudí. Krematórium. Pece hneď vedľa. Potom sa už len šíri sladkastý dym.

Dnes je veľa pôrodov. Také dni bývajú, je tu 50 000 žien. Dnes deti netopia, len ich klepnú. Dve bývalé vrahyne vykonávajú túto činnosť.

Po pôrode odchádzam robiť. Cestou okolo pôrodnice vidím, ako moje dieťa leží na kope s ostatnými. Je ešte teplé. Na jeho telo sa vrhli vyhladované krysy.

napísanísané:: 29.4.2006

prečítalo:: 644 ludí